Modern
In het centrum van Rotterdam beschikt Coolegem Media over de modernste apparatuur voor het ontwerpen van alle grafische uitingen, klein of groot. Van postzegel tot billboard.

Ons Adres
Coolegem Media
adres:  Aert van Nesstraat 45
  3012 CA Rotterdam
telefoon:   010 - 405 22 33
fax: 010 - 405 50 26
e-mail: info@coolegem-media.nl
KvK: 24427075 Rotterdam
IBAN: NL13RABO0141000864
   
Lid van Netwerk Kleine Uitgevers (NKU)

     contact pagina
    adres & route
Disclaimer

Aan alle op de www.coolegem-media.nl pagina's vermelde prijzen, modellen en acties kunnen geen rechten worden ontleend. Prijs-, model- en actiewijzigingen zijn voorbehouden.

Beperking van de aansprakelijkheid
Hoewel Coolegem Media streeft naar een website van topkwaliteit, kan Coolegem Media niet de juistheid, toepasselijkheid, kwaliteit, actualiteit, geldigheid, volledigheid, of geschiktheid van de informatie waarborgen of garanderen die opgevraagd, verkregen, gedownload of gekopieerd wordt via deze website. Coolegem Media onderschrijft, keurt goed, erkent of controleert geen externe bronnen (internetsites van derden die door of via verwijzingen op onze website bezocht kunnen worden). Coolegem Media is niet aansprakelijk jegens enige partij voor directe of indirecte of gevolgschade (inclusief, maar niet beperkt tot, gederfde winst voor bedrijven of anderszins) die het gevolg is van het gebruik van deze website of van informatie hierop, of die het gevolg is van het gebruik van de website derden en de informatie daarop, die door of via verwijzingen op onze website verkregen, opgevraagd of gedownload zijn.

Intellectuele eigendomsrechten
Tenzij anders aangegeven, zijn de handelsnamen, merken, lay-out, inhoud, ontwerp, grafische, fotografische en andere inhoud van deze website eigendom van Coolegem Media of haar licentiegevers en worden zij beschermd door alle toepasselijke nationale en internationale merk-, auteursrecht- en andere wetten van intellectuele eigendomsrecht. Informatie op de website, zoals tekst, beeld en geluid, mogen niet, behalve voor strikt persoonlijke doelen, worden verveelvoudigd, overgedragen, verspreid of opgeslagen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Coolegem Media. Het aanbrengen van wijzigingen aan de inhoud van deze website is uitdrukkelijk verboden.

Toepasselijke wet en bevoegde rechter
Deze disclaimer wordt beheerst door, en uitgelegd overeenkomstig Nederlands recht. De bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland, heeft de uitsluitende bevoegdheid om van alle geschillen met betrekking tot deze disclaimer of uw gebruik van deze website kennis te nemen.